Verge – The Process of Self-Becoming

Filosoof Søren Kierkegaard schreef in 1846 al hoe hij zich ergerde aan de voorgeschreven wijze waarop mensen over zichzelf dachten en handelden. We zijn nu ruim 180 jaar verder en er is in dat opzicht weinig veranderd. Winkels liggen vol met tijdschriften en boeken over hoe we onszelf gelukkig kunnen maken, hoe we ons leven moeten plannen en zelfs over hoe we moeten rouwen met het verlies van een dierbare. Dit alles leidt tot een algemene manier van denken en hierdoor verliezen we de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven, aldus de Deense filosoof.

Kierkegaard onderscheidde daarbij drie existentiële levenshoudingen: De esthetische levenshouding, de ethische levenshouding en de religieuze levenshouding. Het hiervoor beschrevene, het zogenaamde ‘handboekenbestaan’, is conform de esthetische levenshouding. Hierbij gaat het om een persoon die niet weet wie hij is en zijn leven wordt gedragen door wat anderen zeggen. Mensen die een ethische levenshouding aannemen, zien het menselijke bestaan als een opgave tot ontplooiing van zichzelf en weet dat het leven een keuze is. Deze persoon laat zich niet lijden door heersende opvattingen. Tot slot is er de religieuze levenshouding, waarin Kierkegaard het Bijbelverhaal van Abraham die van God de opdracht krijgt zijn zoon te offeren erbij haalt. Kierkegaard wil hierin duidelijk maken dat er situaties kunnen ontstaan waarin er geen beroep kan worden gedaan op heersende normen of waarden. In deze situaties raakt de persoon in kwestie terug bij zichzelf en ligt de volledige verantwoording bij de persoon zelf.

Gebaseerd op dit principe, brengt Verge zijn derde album. Niet geheel ontoepasselijk heeft deze de naam ‘The Process of Self-Becoming’ meegekregen. De Finse blackmetalband behandelt de theorie van Kierkegaard uitvoerig met ook enkele verwijzingen richting Kant en Nietzsche. Tekstueel gezien een hele fijne en interessante verfrissing tussen alle (nep-)occulte bands die op dit moment de boventoon voeren binnen het blackmetallandschap. De zeven tracks op The Process of Self-Becoming bevinden zich allen binnen één van de genoemde levenshoudingen. Zo vormen de eerste drie nummers samen de esthetische levenshouding, waar in elke song in een paar treffende lijnen deze houding wordt samengevat. De melancholiek in deze sectie raakt de luisteraar, met dank aan het bleke gitaargeluid en de wanhopige vocalen (zowel screams als clean).

In de tweede sectie wordt er tekstueel ook een uitstapje gemaakt naar Kant en zijn categorische imperatief en ideeën over vrijheid. Muzikaal gezien wordt het er echter niet veel vrolijker op, want de melancholieke sfeer blijft dicht in de lucht hangen. Hoogtepunt in deze sectie is de buitengewoon melodische gitaarsolo in Moral I – The Decision Beyond Calculation. In de laatste twee nummers van deze plaat, die tekstueel behoren tot de religieuze levenshouding, blijft de somberheid aanhouden. Verge benoemt het Bijbelverhaal van Abraham en de band reist in de commentaarlijnen uiteindelijk de volgende vraag: Benader jij de wereld als een zelfbevestigende uitdaging of in open geloof? Het zijn interessante vraagstukken en de outro van het meeslepende Religious II – Grounding In The Unground vormt een uitstekend slotakkoord om nadien op zijn minst tot een kritische zelfreflectie te komen.

The Process of Self-Becoming is, voor zover dat nog niet duidelijk was, een album dat tekstueel afwijkt van de heersende blackmetalwaarden van dit moment. Hoe toepasselijk. In zijn geheel is dit derde album van Verge een brok van melancholie die vooral interesse zal wekken bij luisteraars die vooral tekstueel gezien geen oppervlakkigheden prefereren. De cd komt samen met een paar interessante commentaarlijnen en zal wellicht de beginnende filosoof uitnodigen om zich verder in dit vakgebied te verdiepen.

Tracklist:

  1. Aesthetic I – The Piety in Hatred
  2. Aesthetic II – The Futility of it All
  3. Aesthetic III – The Ridiculous Difficulty of Acceptance
  4. Moral I – The Decision Beyond Calculation
  5. Moral II – The Pride in Despair
  6. Religious I – The Bedrock Gives Way
  7. Religious II – Grounding in the Unground

Score: 86/100

  • Label: I, Voidhanger Records
  • Release: September 2017

[bandcamp width=100% height=120 album=1298620193 size=large bgcol=ffffff linkcol=0687f5 tracklist=false artwork=small]